Aktualności

Projekt Praca TAK zakończony

2009-02-13

Projekt „Praca TAK — Twoją drogą do pracy” skierowany był do osób bezrobotnych, pozostających bez pracy ponad 24 miesiące oraz do osób korzystających z pomocy społecznej. Jego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2006 r., a zakończyła w marcu 2008 r. Projekt miał na celu integrację oraz reintegrację społeczną i zawodową 300 zagrożonych wykluczeniem osób bezrobotnych od ponad 24 miesięcy i jednocześnie posiadających niskie kwalifikacje zawodowe. Działania projektowe objęły województwo małopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, wielickiego i krakowskiego. W pięciu powstałych w trakcie realizowania projektu Centrach Wsparcia Kolping Praca realizowano kompleksowy program obejmujący indywidualne doradztwo i szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i wsparcie psychologiczne. Z pomocy w ramach projektu skorzystało 375 osób, z czego 68 znalazło pracę. Równie wymiernym efektem przeprowadzonych działań był wzrost poczucia własnej wartości beneficjentów, co przełożyło się na większą ich aktywność w poszukiwaniu pracy i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

więcej


2008-03-21

Alleluja! Biją dzwony,
głosząc w świata wszystkie strony,
że zmartwychwstał Pan!
Alleluja, alleluja, alleluja!Radosnych, pogodnych oraz
pełnych ciepła
 rodzinnego
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Konferencja „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”

2008-03-19

  Dwudniowa konferencja „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”  zorganizowana w Domu Spotkań Dzieła Kolpinga w Luborzycy k/ Krakowa w dniach 29.02 – 1.03  2008 r. z udziałem Ks. Kard. Franciszka  Macharskiego i  Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Pana Andrzeja Martynuski była okazją do...

więcej


Podsumowanie projektu w Wadowicach

2008-03-05

Czas szybko płynie. Jeszcze niedawno przygotowaliśmy promocję na rozpoczęcie projektu „Praca- Tak- twoją drogą do pracy”, a już nadszedł czas podsumowania realizacji projektu. W okresie od 01.01.2007 do 31.01.2008 Centrum Wsparcia „Kolping- Praca” nawiązało bliską współpracę z Urzędem Pracy w Wadowicach i Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu wadowickiego, co zaowocowało dużym zainteresowaniem projektem wśród potencjalnych beneficjentów. Uczestnikami projektu były osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy nieprzerwanie przez 24 miesiące lub długotrwale korzystające  z pomocy opieki społecznej....

więcej


Konferencja Praca TAK

2008-02-19

„Czasy Wam pokażą, co macie czynić” – te słowa naszego Patrona towarzyszą nieustannie  działalności Dzieła Kolpinga. Toteż nie mogliśmy przed ponad 5 laty  nie dostrzec  ogromnego problemu  bezrobocia, którego wskaźnik dochodził nieraz do 20% w skali kraju.  Poprzez udział w projektach .... 

więcej


Informację z Chełmka

2007-12-20

Rekrutacja w ramach projektu „Praca Tak-Twoja drogą do pracy” w Centrum Wsparcia Kolping Praca w Chełmku - zakończona!

Do projektu zrekrutowane zostały 92 osobyb(w tym: 56 osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy od ponad 24 miesiące i 36 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej).  
Z  udziału w projekcie zrezygnowało18 beneficjentów, natomiast 69 przeszło całą ścieżkę wsparcia, czyli spotkania grupowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym(wydano 81 zaświadczeń ukończenia warsztatów) a także warsztaty readaptacyjne z psychologiem (67 wydanych zaświadczeń). Z poradnictwa prawnego, w ramach projektu, skorzystało 30 osób, natomiast z pośrednictwa pracy- 92 osoby (w ramach projektu). ......

więcej


Ostatnie szkolenia!!!

2007-12-17

Projekt „Praca TAK-Twoją drogą do pracy” już prawie na finiszu….

Zakończyły się ostatnie szkolenia zorganizowane przez Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Chełmku.
07.12.2007 wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia” Kierowca wózków jezdniowych” 12 osobom( 9 panów i 3 panie!) ; 10.12.2007 - 14 pań ukończyło szkolenie „Opiekunka dzieci i osób starszych" , natomiast 13.12.2007 wręczono zaświadczenia 11 beneficjentkom  , które ukończyły szkolenie „Nowoczesny Sprzedawca”.

Całą ścieżkę projektu „Praca TAK-Twoją drogą do pracy”, czyli spotkania grupowe
z doradcą, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty readaptacyjne oraz szkolenia zawodowe przeszło 69osób! (w założeniu projektu była to liczba-60! ).

więcej


Sprzedawca z elementami księgowości

2007-11-05

    5  listopada  2007 zakończyła  się  druga edycja  szkolenia „Sprzedawca  z  elementami  księgowości”.   Beneficjenci szkolenia  zapoznali  się  z zasadami  i  obsługą  procesów  sprzedaży, nowoczesnymi  technikami  sprzedaży; zasadami  prowadzenia   rozliczeń  finansowych,  obsługą  kas  fiskalnych i elementami  księgowości.....

więcej


Działania projektowe w Centrum w Chełmku

2007-10-26

Zakończyły  się  kolejne  szkolenia  zorganizowane  dla Beneficjentów  w  ramach  projektu „ Praca  TAK-Twoją  drogą  do  pracy”  przez  Centrum  Wsparcia  Kolping- Praca w Chełmku.....

więcej


2007-10-11

11 października 2007 w Centrum Wsparcia Kolping Praca w Porębie Żegoty odbyło się spotkanie z okazji kursu florystycznego. Beneficjentki projektu „Praca Tak – Twoją drogą do pracy” przygotowały stół regionalny ozdobiony własnoręcznie wykonanymi kompozycjami kwiatowymi. Na spotkaniu można było spróbować produktów z całej Małopolski. Na stole znalazły się różnego rodzaju tradycyjne sery, wędliny, dżemy, miody, pieczywo i ciasta. Ubrane w krakowskie stroje uczestniczki szkolenia opowiadały o rodzajach regionalnych przysmaków oraz o metodach konserwacji suchych kwiatów i sposobach układania kompozycji kwiatowych. Przy kawie i herbacie można było lepiej się poznać, a także dowiedzieć z  jakimi problemami borykają się uczestniczki projektu.
W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Łukasz Dulowski (dziennikarz gazety „Przełom”), Anna Wójtowicz i Paweł Łyszczarz (ZCDK Kraków), Jolanta Ryszka (kierownik lokalny projektu „Praca Tak…” w Chełmku), Alicja Zielińska (dyrektor Agro Salonu - firmy organizującej szkolenie) oraz pracownicy Centrum Wsparcia Kolpinga-Praca w Porębie Żegoty.

 

więcej


Chełmek żegna kolejnych beneficjentów

2007-09-20

  W ciągu ostatnich kilku miesięcy działania dla osób długotrwale bezrobotnych prowadzone w Centrum Wsparcia Kolping - Praca  w Chełmku w ramach projektu „Praca Tak – Twoją drogą do pracy”  były bardzo intensywne.....

więcej


Realizacja projektu na półmetku w Wadowicach

2007-08-31

Czas szybko płynie. Jeszcze niedawno przygotowaliśmy promocję na rozpoczęcie projektu „Praca- Tak- Twoją drogą do pracy”, a teraz nadszedł czas pierwszych podsumowań za okres od 01.01.2007 do 31.08.2007......

więcej


Trzecie warsztaty w Krakowie ukończone

2007-07-09

     W Centrum Wsparcia Kolping Praca w Bieżanowie zakończyliśmy trzecią edycję Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztatów Readaptacyjnych w ramach projektu „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”.

Spotkania grupowe z doradcą zawodowym odbyły się w dniach 18,19,21,22,26.06.2007r. i wzięło w nich udział 10 kobiet. Spotkania grupowe z psychologiem odbyły się w dniach 25 i 27.06.2007r., uczestniczyło w nich 7 kobiet. W dniu 19.06.2007r. odbyło się również spotkanie grupowe z doradcą prawnym, w którym wzięło udział również 7 pań. Zakres tematyczny warsztatów był zgodny z poprzednimi.....

więcej


Kurs hurtownika w Chrzanowie

2007-07-05

    W czwartek (05.07.2007) zakończył się kurs hurtownika. Kurs trwał od 21.05.2007r. i organizowany był przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Chrzanowie. Na zajęcia uczęszczało 10 beneficjentów projektu „Praca TAK-Twoją drogą do pracy” (5 kobiet i 5 mężczyzn). Na kursie omawiane były zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej, podstaw obsługi komputera w tym, także programu magazynowo – handlowego „Subiekt” oraz  minimum sanitarnego. Uczestnicy kursu uczyli się również praktycznej obsługi wózków jezdnych wszystkich typów. Po zakończeniu kursu beneficjenci zdawali egzamin, sprawdzający zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Kursanci musieli m.in. pokonać tor przeszkód jadąc przodem i tyłem, slalom między słupkami oraz wykazać się umiejętnościami załadunku i rozładunku palet.

więcej


ZAPISY NA NOWY KURS W WADOWICACH!

2007-07-02

Centrum Wsparcia „Kolping Praca” ogłasza nabór na kurs dla sprzedawców:
WARSZTAT PROFESJONALNEGO HANDLOWCA
Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: pierwsza połowa sierpnia 2007r.
140- godzinny kurs obejmuje: ......

więcej


W Libiążu zakończył się kurs florystyki

2007-06-14

W czwartek, 14 czerwca 2007 roku, w Libiążu zakończył się kurs florystyki, obsługi komputera, kasy fiskalnej i minimum sanitarnego. Szkolenie trwało 155 godzin ( 75h obsługa komputera, 20h obsługa kasy fiskalnej, 10h minimum sanitarne, 50h florystyka ).
    Na kurs, organizowany przez Centrum Wsparcia KOLPING Praca w Porębie Żegoty w ramach projektu „Praca TAK-Twoją drogą do pracy” uczęszczały 23 osoby. Wszystkie pomyślnie zakończyły szkolenie. Panie szczególnie zadowolone były z kursu bukieciarstwa, który obejmował między innymi: florystykę ślubną, komunijną, żałobną, bukiety okolicznościowe i kompozycje w naczyniach.
Podczas kursu zapewniony został catering

więcej


Kolejny kurs w Wadowicach zakończony

2007-06-08

   Podczas zajęć panie zyskały wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej i psychologii rozwojowej. Nabyły umiejętności związane z opieką i wychowaniem dzieci. Beneficjentki zaznajomiły się również ze sposobami postępowania z osobami starszymi i przewlekle chorymi. Każda z uczestniczek poznała warsztat pracy opiekunki.08.06.2007 pięć beneficjentek projektu „Praca TAK- Twoją drogą do pracy” z Wadowic ukończyło kurs „Opiekun osób starszych i dzieci z elementami higieny, pedagogiki i psychologii. Kurs umożliwił beneficjentkom zdobycie praktycznych umiejętności. Panie nauczyły się karmienia butelką, przewijania i kąpieli niemowląt. Czynności te nie sprawiały im problemów, ponieważ większość z nich miała już doświadczenie w opiece nad dziećmi......

więcej


Druga grupa Druga grupa (Praca TAK) w Nowym Bieżanowie

2007-05-30

   Druga grupa ukończyła zajęcia w Centrum Wsparcia Kolping Praca w Nowym Bieżanowie. Odbyły się one w następujących terminach: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (21-25.05.2007r.), Warsztaty Readaptacyjne (28 i 30.05.2007r.), spotkanie grupowe z doradcą prawnym (22.05.2007r.).
Zakres tematyczny Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy obejmował: .......

więcej


Kurs (Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych) w Wadowicach

2007-05-25

25.05.2007- zakończenie kursu, Wadowice Pięciu beneficjentów oczekuje na egzaminatorów z Dozoru Technicznego z Bielska Białej, którzy przeprowadzą egzamin państwowy z zakresu obsługi wózków jezdniowych. Wszyscy są lekko zdenerwowani, ale z optymizmem myślą o wyniku egzaminu.

   Egzaminatorzy tłumaczą kursantom zasady egzaminu. Każdy z beneficjentów musi odpowiedzieć na dwa pytania dotyczące budowy i obsługi wózka jezdniowego. Żaden z panów nie miał problemu z udzieleniem odpowiedzi.
   Po zakończeniu części teoretycznej każdy z uczestników kursu musi się wykazać praktyczną znajomością obsługi wózka jezdniowego.
   Żadne z poleceń egzaminatorów nie sprawiło trudności beneficjentom projektu „Praca TAK- Twoją drogą do pracy”. Dzięki 140 godzinom zajęć kursanci doskonale opanowali wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej i obsługi wózków jezdniowych.
   Podczas rozdawania dyplomów każdy był zadowolony. Beneficjenci dostali świadectwa ukończenia kursu, dzięki któremu z pewnością łatwiej będzie im znaleźć pracę.
   A to wszystko dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, który współfinansował projekt „Praca TAK- Twoją drogą do pracy”.

więcej


Pierwszy cykl warsztatów w Nowym Bieżanowie zakończony

2008-04-18

W Centrum Wsparcia Kolping - Praca w Krakowie pierwsza grupa beneficjentów projektu „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”  zakończyła cykl szkoleń z doradcą zawodowym, psychologiem i doradcą prawnym.
      Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy rozpoczęły się 11 kwietnia i trwały do 18 kwietnia 2007r. Wzięło w nich udział 8 osób – 7 kobiet i 1 mężczyzna. Doradca zawodowy pracował „Metodą Hiszpańską” polegająca na rozwijaniu indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Zakres tematyczny zajęć obejmował: ....

więcej


Wieści z Chełmka

2007-04-16

   W styczniu 2007 roku na terenie powiatu oświęcimskiego rozpoczęła się promocja projektu  „Praca TAK-Twoją drogą do pracy”, która objęła główne miasta  - Chełmek, Bobrek, Gorzów i Oświęcim. Ogłoszenia prasowe ukazały się w dziennikach: „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim” oraz lokalnym miesięczniku „Echo Chełmka”......

więcej


Bp Jan Zając z wizytą w Centrum w Nowym Bieżanowie

2007-03-16

 16 marca 2007 r. Centrum Wsparcia Kolping-Praca  w Krakowie- Nowym Bieżanowie odwiedził ksiądz biskup Jan Zając. Wizyta odbyła się w ramach wizytacji kanonicznej przeprowadzanej w Parafii Najświętszej Rodziny.....

więcej


Warsztaty readaptacyjne w Libiążu

2007-04-10

 Dzięki współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu chrzanowskiego, Centrum Wsparcia Kolping – Praca w Porębie Żegoty przeprowadziło rekrutację osób na kurs florystyki obejmujący również naukę obsługi programów komputerowych, kas fiskalnych i minimum sanitarne. Kurs rozpocznie się 18 kwietnia br. w Libiążu, gdyż zdecydowana większość beneficjentów pochodzi z terenu tej gminy. Zanim jednak to nastąpi beneficjenci uczestniczyć będą w warsztatach readaptacyjnych prowadzonych przez psychologa z Centrum Wsparcia. Warsztaty odbędą w dniach 11-12 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

więcej


Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie

2007-04-04

  W marcu  br. Centrum Wsparcia Kolping- Praca w Porębie Żegoty nawiązało współpracę   z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie. W jej ramach zorganizowano warsztaty pracy, które odbyły się w siedzibie urzędu  w Chrzanowie. Podczas spotkania z osobami bezrobotnymi w dniach 2 - 4 kwietnia w Klubie Pracy przedstawiciele Centrum Wsparcia przedstawili ofertę swojej placówki oraz zaprezentowali projekt „Praca TAK- Twoją drogą do pracy”. Spotkanie okazało się strzałem w dziesiątkę i zachęciło bezrobotnych do wizyty w Centrum w Porębie-Żegoty. Wielu z nich chętnie skorzysta z proponowanych działań. W niedalekiej przyszłości planowane są następne takie spotkania.

więcej


Konferencja prasowa w Porębie Żegoty

2007-03-21

W dniu 21.03.2007 r. w Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Porębie Żegoty zorganizowano konferencję prasową, której tematem była działalność placówki i realizacja projektu „Praca Tak – Twoją drogą do pracy”.
    Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie, przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni, członkowie zarządu Rodziny Kolpinga w Porębie Żegoty, dziennikarze z „Przełomu”, „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” oraz przedstawiciele Związku Centralnego Dzieła Kolpinga  z Krakowa.

   Na spotkaniu omówiono zasady realizacji projektu „Praca TAK” i przedstawiono możliwości, jakie daje beneficjentom uczestnictwo w tym projekcie. Bardzo ważnym punktem dyskusji były też sprawy związane z  aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy i współpracy z konkretnymi pracodawcami oferującymi zatrudnienie dla podopiecznych Centrum.

więcej


Bieżanowskie Centrum współpracuje z urzędami pracy w Niepołomicach i Wieliczce

2007-03-29

Centrum Wsparcia „Kolping – Praca” w Krakowie wystąpiło do Powiatowego Urzędu Pracy  w Wieliczce i Niepołomicach z propozycją nawiązania współpracy w ramach projektu „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”. Współpraca miałaby na celu przeszkolenie części osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wieliczka i Niepołomice, a przez to podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i poziomu samooceny, poprawę umiejętności pisania CV i listów motywacyjnych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W ten sposób chcielibyśmy pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem  w znalezieniu pracy....

więcej


Kolejne kursy w Wadowicach

2007-04-04

   W dniu 04.04. 2007r. Centrum Wsparcia „Kolping- Praca”  w Wadowicach rozpoczyna kolejne, pięciodniowe warsztaty grupowe z doradcą zawodowym wspomagane treningiem asertywności prowadzonym przez psychologa. Na lokalnym rynku pracy brakuje opiekunów osób starszych i dzieci i pracowników posiadających uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Dlatego pod koniec kwietnia dwie pięcioosobowe grupy rozpoczną w Wadowicach kursy:„ Opiekun osób starszych i dzieci” i „ Pracownik magazynowy z obsługą wózków  jezdniowych”. Kandydaci na opiekunów osób starszych i dzieci zyskają wiedzę z zakresu pedagogiki społeczno- opiekuńczej, psychologii rozwojowej i geriatrii. Wezmą również udział w zajęciami praktycznych, które odbędą się w jednym z domów opieki w Wadowicach. Natomiast uczestnicy kursu „Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych” podczas 140 godzin nauczą się obsługi wózków jezdniowych, kasy fiskalnej i programu magazynowego SUBIEKT.

więcej


Pierwsze warsztaty w Wadowicach

2008-03-20

    W dniu 20.03.2007r. Centrum Wsparcia „Kolping- Praca” w Wadowicach rozpoczyna pięciodniowe warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, obejmujące dwie sesje: „Ja i moje możliwości” i „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” (w ramach projektu „Praca TAK twoją drogą do pracy”). W zajęciach weźmie udział dziesięciu beneficjentów zarejestrowanych w Urzędzie Pracy od ponad 24 miesięcy jako osoby bezrobotne....

więcej


Zaczynamy działania

2007-01-25

  Od grudnia 2006 r. Zwązek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczął realizację projektu „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a: Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).Działania projektowe skierowane są do osób bezrobotnych od ponad 24 miesięcy (nieprzerwanie od ostatniej rejestracji) i obejmują doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, doradztwo prawne, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy. Prowadzone są w pięciu Centrach Wsparcia Kolping- Praca na terenie województwa małopolskiego (Brzesko, Chełmek, Kraków- Nowy Bieżanów, Poręba Żegoty koło Alwernii i Wadowice). Od stycznia rozpocznie się rekrutacja uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Pracy dokumentującego okres pozostawania bezrobotnym.

więcej


Ruszyła rekrutacja

2007-01-20

 Od stycznia br. we wszystkich Centrach Wsparcia Kolping-Praca trwa rekrutacja beneficjentów do projektu. Osoby bezrobotne od ponad 24 miesięcy zainteresowane poradami doradców zawodowych, psychologów i prawników mogą zgłaszać się w poszczególnych Centrach (Brzesko, Chełmek, Kraków-Nowy Bieżanów, Poręba Żegoty i Wadowice). Wkrótce rozpoczną się też kursy zawodowe (m.in. sprzedawcy, obsługi wózków widłowych, opiekunek).

więcej