Wieści z Chełmka

 
   W styczniu 2007 roku na terenie powiatu oświęcimskiego rozpoczęła się promocja projektu  „Praca TAK-Twoją drogą do pracy”, która objęła główne miasta  - Chełmek, Bobrek, Gorzów i Oświęcim. Ogłoszenia prasowe ukazały się w dziennikach: „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim” oraz lokalnym miesięczniku „Echo Chełmka”.

     Istotną rolę w  zakresie promocji odgrywa owocna współpraca między Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Chełmku a Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu. Jej przykładem jest zorganizowanie 7 marca br. w siedzibie PUP spotkania informacyjnego dla osób zainteresowanych  udziałem w projekcie, gdzie przedstawiony został program projektu, formy wsparcia, sposób funkcjonowania Centrum  oraz oferowane szkolenia, a także umożliwienie dyżurowania  pracownikom Centrum Kolpinga w siedzibie Urzędu w każdą środę, w celu sprawniejszej rekrutacji beneficjentów  do projektu.

   Dzięki tej współpracy  wzrosła świadomość osób bezrobotnych na temat działalności Centrum, możliwościach udziału w projekcie  i skorzystaniu z różnorodnych form wsparcia. 

     W ramach projektu utworzone zostały już 2 grupy beneficjentów liczące w sumie 18 osób, z których 2 uzyskały już zatrudnienie. Ponadto w dniach  27-28.02. oraz 22-23.03 odbyły się spotkania grupowe z doradcą zawodowym. Natomiast w dniach 14-15.03 oraz 27-28.03 odbyły się warsztaty readaptacyjne  z psychologiem,  a w dniach 12-16.04.2007  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

  Kolejnym zaplanowanym działaniem jest zorganizowanie szkoleń  dla wszystkich 16 osób, które do tej pory  przeszły program projektu. W pierwszej kolejności planowane są szkolenia:„Szkolenie komputerowe z księgowością”, „Obsługa biura z elementami kadr i płac” a także „ Opiekunka dzieci i osób starszych z  j. angielskim”, które rozpoczną się już niebawem.


    powrót