Pierwszy cykl warsztatów w Nowym Bieżanowie zakończony

W Centrum Wsparcia Kolping - Praca w Krakowie pierwsza grupa beneficjentów projektu „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”  zakończyła cykl szkoleń z doradcą zawodowym, psychologiem i doradcą prawnym.
      Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy rozpoczęły się 11 kwietnia i trwały do 18 kwietnia 2007r. Wzięło w nich udział 8 osób – 7 kobiet i 1 mężczyzna. Doradca zawodowy pracował „Metodą Hiszpańską” polegająca na rozwijaniu indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Zakres tematyczny zajęć obejmował:

Rynek pracy i metody poszukiwania zatrudnienia;
Redagowanie dokumentów aplikacyjnych;
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
Poznanie siebie w obszarze zasobów zawodowych oraz atrybucji kontroli.
Beneficjenci dostali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

     W dniu 12 kwietnia zorganizowaliśmy również spotkanie grupowe beneficjentów z doradcą prawnym. Wzięło w nim udział 5 osób (4 kobiety i 1 mężczyzna). Na spotkaniu omawiano takie zagadnienia, jak: prawo pracy – prawa pracownicze (informacje dotyczące zawierania stosunku pracy), zasady udzielania dotacji przez Powiatowe Urzędy Pracy, zakładanie własnej działalności gospodarczej. Ze strony beneficjentów padło wiele pytań, związanych głównie z prawem pracy (urlopy, czas pracy, obowiązki pracodawcy wobec pracowników, własna działalność gospodarcza).

     W dniu 23 kwietnia obyło się też pierwsze spotkanie grupowe z psychologiem w ramach Warsztatów Readaptacyjnych. Drugie odbyło się 7 maja. Zgodnie z naszymi założeniami było ono zorganizowane dla całej  I grupy beneficjentów i odbyło się po odbyciu spotkania indywidualnego przez każdego beneficjenta  z psychologiem. W sumie uczestniczyło w nich 6 osób, pozostali beneficjenci uczestniczyć będą w warsztatach  z kolejnymi grupami w późniejszym terminie. Zakres tematyczny warsztatów obejmował:

Komunikację interpersonalną;
Techniki motywacji, autoprezentację;
Radzenie sobie za stresem (coping). 

Po ukończeniu warsztatów beneficjenci dostali zaświadczenia o ich odbyciu.

     W dniu 7 maja pierwsze trzy osoby rozpoczęły kurs – „Podstawy obsługi MS Windows”, a w dniu 10 maja jedna beneficjentka rozpoczęła też kurs „Florystyki”. Pozostałe osoby oczekują 
na rozpoczęcie kursów.

     Pierwsza grupa beneficjentów jest zainteresowana przejściem następujących kursów zawodowych: florystyka (2 osoby), opieka nad osobami starszymi (1 osoba), dogoterapia (1 osoba), profesjonalna obsługa sekretariatu z komputerem i językiem obcym (2 osoby). Pozostałe dwie osoby nie są jeszcze zdecydowane. Zainteresowanie kursami komputerowymi przedstawia się następująco: 4 osoby chcą zrobić kurs obsługi komputera od podstaw, 3 kolejne są zainteresowane tworzeniem stron WWW.

     Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować kursy zgodnie z zainteresowaniami beneficjentów, jednocześnie maksymalizując ich szanse na znalezienie zatrudnienia w niedalekiej przyszłości. Liczymy,  że nawet kurs dogoterapii nie okaże się ponad nasze siły!

     Od 12 maja zaczynamy spotkania z kolejną grupą beneficjentów


    powrót