Kurs (Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych) w Wadowicach

25.05.2007- zakończenie kursu, Wadowice Pięciu beneficjentów oczekuje na egzaminatorów z Dozoru Technicznego z Bielska Białej, którzy przeprowadzą egzamin państwowy z zakresu obsługi wózków jezdniowych. Wszyscy są lekko zdenerwowani, ale z optymizmem myślą o wyniku egzaminu.

   Egzaminatorzy tłumaczą kursantom zasady egzaminu. Każdy z beneficjentów musi odpowiedzieć na dwa pytania dotyczące budowy i obsługi wózka jezdniowego. Żaden z panów nie miał problemu z udzieleniem odpowiedzi.
   Po zakończeniu części teoretycznej każdy z uczestników kursu musi się wykazać praktyczną znajomością obsługi wózka jezdniowego.
   Żadne z poleceń egzaminatorów nie sprawiło trudności beneficjentom projektu „Praca TAK- Twoją drogą do pracy”. Dzięki 140 godzinom zajęć kursanci doskonale opanowali wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej i obsługi wózków jezdniowych.
   Podczas rozdawania dyplomów każdy był zadowolony. Beneficjenci dostali świadectwa ukończenia kursu, dzięki któremu z pewnością łatwiej będzie im znaleźć pracę.
   A to wszystko dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, który współfinansował projekt „Praca TAK- Twoją drogą do pracy”.


    powrót