Druga grupa Druga grupa (Praca TAK) w Nowym Bieżanowie

   Druga grupa ukończyła zajęcia w Centrum Wsparcia Kolping Praca w Nowym Bieżanowie. Odbyły się one w następujących terminach: Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (21-25.05.2007r.), Warsztaty Readaptacyjne (28 i 30.05.2007r.), spotkanie grupowe z doradcą prawnym (22.05.2007r.).
Zakres tematyczny Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy obejmował:

·    Rynek pracy i metody poszukiwania zatrudnienia;
·    Redagowanie dokumentów aplikacyjnych;
·    Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
·    Poznanie siebie w obszarze zasobów zawodowych oraz atrybucji kontroli. 

Na Warsztatach Readaptacyjnych omawiano następujące kwestie:
·     Komunikację interpersonalną;
·     Techniki motywacji, autoprezentację; 

Podczas spotkania z doradcą prawnym beneficjenci zapoznali się z takimi zagadnieniami, jak: prawo pracy – prawa pracownicze (informacje dotyczące zawierania stosunku pracy), zasady udzielania dotacji przez Powiatowe Urzędy Pracy, zakładanie własnej działalności gospodarczej. Ze strony beneficjentów padło wiele pytań, związanych głównie z prawem pracy (urlopy, czas pracy, obowiązki pracodawcy wobec pracowników, własna działalność gospodarcza).  W skład drugiej grupy wchodzi 11 osób, w tym 10 kobiet i 1 mężczyzna. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy ukończyło 10 osób (9 kobiet i 1 mężczyzna), Warsztaty Readaptacyjne – 9 osób (9 kobiet), na spotkaniu z doradcą prawnym było 10 osób (w tym 1 mężczyzna). 

Pozostali beneficjenci uczestniczą w następujących kursach:
·     Pracownik administracyjno-biurowy (4 osoby);
·     Opieka nad osobą straszą (1 osoba);
·     Dogoterapia (1 osoba);
·     Kurs fryzjerski (1 osoba);
·     Księgowość komputerowa, kadry i płace w małej firmie (1 osoba).

Beneficjenci uczęszczają też na kursy komputerowe. Największe zainteresowanie jest kursem „Podstaw obsługi komputera”, pozostałe osoby chcą ukończyć kurs „Tworzenia stron WWW”. 

Kolejni beneficjenci oczekują na rozpoczęcie kursów. Są to:
florystyka (2 osoby), odnowa biologiczna (1 osoba), opieka nad dziećmi (1 osoba), pokojowa (1 osoba), operator wózka widłowego (1 osoba), kosmetyka (1 osoba), sprzedawca (1 osoba).


    powrót