Kolejny kurs w Wadowicach zakończony

   
    Podczas zajęć panie zyskały wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej i psychologii rozwojowej. Nabyły umiejętności związane z opieką i wychowaniem dzieci. Beneficjentki zaznajomiły się również ze sposobami postępowania z osobami starszymi i przewlekle chorymi. Każda z uczestniczek poznała warsztat pracy opiekunki.08.06.2007 pięć beneficjentek projektu „Praca TAK- Twoją drogą do pracy” z Wadowic ukończyło kurs „Opiekun osób starszych i dzieci z elementami higieny, pedagogiki i psychologii. Kurs umożliwił beneficjentkom zdobycie praktycznych umiejętności. Panie nauczyły się karmienia butelką, przewijania i kąpieli niemowląt. Czynności te nie sprawiały im problemów, ponieważ większość z nich miała już doświadczenie w opiece nad dziećmi.

Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. Przewijanie niemowląt było jedną z najczęściej powtarzanych czynności, być może dlatego, iż żadna z pań nie obawiała się niespodzianek, które zazwyczaj można znaleźć w pieluszce.

Pielęgniarka szczegółowo omówiła zawartość apteczki pierwszej pomocy (na zdjęciu prezentacja koca termicznego zabezpieczającego przed utratą ciepła). Cierpliwie odpowiadała również na wszelkie pytania kursantek dotyczące pielęgnacji dzieci i osób starszych.

Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej jest niezmiernie ważna . Dlatego każda z beneficjentek ćwiczyła na manekinie sprawdzanie oddechu, masaż serca i wykonywanie sztucznego oddychania metodą usta- usta.

Ostatnim etapem kursu była 30-godzinna praktyka w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach. Uczestniczki kursu pomagały mieszkańcom ośrodka (osobom upośledzonym ruchowo lub umysłowo) w codziennej toalecie, karmieniu, towarzyszyły im w codziennych zajęciach. Wykorzystując wiedzę i umiejętności, które zyskały podczas kursu panie mogły przekonać się jak naprawdę wygląda praca opiekuna.

Wypowiedzi niektórych uczestników:

Ewa, 36 lat- „Wszystko było ciekawe podczas kursu, lecz mnie najbardziej podobały się zajęcia z pielęgniarką i praktyka w domu opieki. Nauczyłam się jak opiekować się starszą osobą, jak ją pielęgnować, a to interesowało mnie najbardziej”.

Janina, 51 lat- „Uważam, że projekt, w którym uczestniczyłam dał mi wiarę we własne możliwości, uwierzyłam, że jeszcze mogę być aktywna zawodowo.”

Irena, 44 lata- „Podczas praktyki w Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach zaproponowano mi pracę w charakterze opiekuna w tym ośrodku.”

Anna , 25 lat- „Zawsze chciałam pracować z dziećmi, dzięki ukończonemu kursowi mam szansę zrealizować moje marzenie”.


    powrót