Kurs hurtownika w Chrzanowie

   
    W czwartek (05.07.2007) zakończył się kurs hurtownika. Kurs trwał od 21.05.2007r. i organizowany był przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Chrzanowie. Na zajęcia uczęszczało 10 beneficjentów projektu „Praca TAK-Twoją drogą do pracy” (5 kobiet i 5 mężczyzn). Na kursie omawiane były zagadnienia dotyczące nowoczesnych technik sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej, podstaw obsługi komputera w tym, także programu magazynowo – handlowego „Subiekt” oraz  minimum sanitarnego. Uczestnicy kursu uczyli się również praktycznej obsługi wózków jezdnych wszystkich typów. Po zakończeniu kursu beneficjenci zdawali egzamin, sprawdzający zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Kursanci musieli m.in. pokonać tor przeszkód jadąc przodem i tyłem, slalom między słupkami oraz wykazać się umiejętnościami załadunku i rozładunku palet.


    powrót