Zaczynamy działania

  Od grudnia 2006 r. Zwązek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczął realizację projektu „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a: Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).Działania projektowe skierowane są do osób bezrobotnych od ponad 24 miesięcy (nieprzerwanie od ostatniej rejestracji) i obejmują doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, doradztwo prawne, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy. Prowadzone są w pięciu Centrach Wsparcia Kolping- Praca na terenie województwa małopolskiego (Brzesko, Chełmek, Kraków- Nowy Bieżanów, Poręba Żegoty koło Alwernii i Wadowice). Od stycznia rozpocznie się rekrutacja uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Pracy dokumentującego okres pozostawania bezrobotnym.
    powrót