Chełmek żegna kolejnych beneficjentów


  W ciągu ostatnich kilku miesięcy działania dla osób długotrwale bezrobotnych prowadzone w Centrum Wsparcia Kolping - Praca  w Chełmku w ramach projektu „Praca Tak – Twoją drogą do pracy”  były bardzo intensywne.

Kolejne dwie grupy przeszły cykl  spotkań  z doradcą zawodowym i psychologiem. Odbyły się one w następujących terminach:
     • spotkania grupowe z doradcą (16-17.05.2007; 19-21.06.2007),
     • warsztaty readaptacyjne z psychologiem (18-21.05.2007; 25-26 .06.2007)
     • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym (23-25.05.2007; 27-29.06.2007)

Ponadto zrealizowane zostały następujące szkolenia:
     • Kierowca wózków jezdniowych -5 osób (67h)
     • Księgowość komputerowa -5 osób (145h)
     • Podstawy obsługi komputera - 1 osoba (60h)
     • Obsługa biura z elementami kadr i płac- 4 osoby (150h)
     • Sprzedawca z elementami księgowości- 5 osób (150h)
     • Opiekunka dzieci i osób starszych z elementami języka angielskiego – 5 osób (150 h)

W sumie program projektu ukończyło kolejnych 25 beneficjentów.

Pod koniec sierpnia  następna  grupa beneficjentów rozpoczęła realizację programu projektu.
W dniach 31.08.2007 i 03.09.2007 odbyły się spotkania grupowe z doradcą zawodowym,
a w dniach 6-10.09.2007 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz spotkanie grupowe z doradcą prawnym, natomiast w terminie 18-20.09.2007 beneficjenci uczestniczyli w warsztatach readaptacyjnych z psychologiem.

Wkrótce wezmą oni udział w szkoleniach: „Florystyka”, „Opiekunka dzieci i osób starszych”, i „Pracownik kadrowo-płacowy”.

 


    powrót