Działania projektowe w Centrum w Chełmku

   
    Zakończyły  się  kolejne  szkolenia  zorganizowane  dla Beneficjentów  w  ramach  projektu „ Praca  TAK-Twoją  drogą  do  pracy”  przez  Centrum  Wsparcia  Kolping- Praca w Chełmku.   
     21 września 2007 , wręczeniem zaświadczeń,  zakończyło się szkolenie „Opiekunka dzieci i osób starszych z elementami języka angielskiego”. Beneficjentki uczestniczące w tym szkoleniu zapoznały się m.in. z : podstawami języka angielskiego, higieną żywienia, zagadnieniami medycznymi( anatomią i fizjologią człowieka), elementami pedagogiki społecznej i opiekuńczej a także z organizacją czasu wolnego dla dzieci i osób starszych.
   26 października  2007,  wręczone  zostały  certyfikaty  ukończenia  szkolenia „Florysta - Designer,  samodzielny  kreator,  twórca  i  realizator  kompleksowych  dekoracji  kwiatowych  z  obsługą  kasy  fiskalnej  i  komputera” Panie poznały zasady tworzenia kompozycji roślinnych, aranżacji regionalnych; nabyły umiejętności wykonywania wiązanek fantazyjnych, kompozycji z roślin zasuszonych i sztucznych,  kompozycji  roślinnych  we  wnętrzach  i  dekoracji  przestrzennych. Dopełnieniem szkolenia była nauka obsługi  kas  fiskalnych i  komputera.
    powrót