Sprzedawca z elementami księgowości

5  listopada  2007 zakończyła  się  druga edycja  szkolenia „Sprzedawca  z  elementami  księgowości”.   Beneficjenci szkolenia  zapoznali  się  z zasadami  i  obsługą  procesów  sprzedaży, nowoczesnymi  technikami  sprzedaży; zasadami  prowadzenia   rozliczeń  finansowych,  obsługą  kas  fiskalnych i elementami  księgowości.
    Dzięki  współpracy  Centrum  Wsparcia  Kolping- Praca  z  dyrektorem MOPS  w  Oświęcimiu  oraz  PUP  w  Oświęcimiu,  jak  również  z zaangażowanymi  tam  pracownikami,   zrekrutowane  zostały  kolejne  osoby  kwalifikujące  się  do  udziału w  projekcie  (zarejestrowane  nieprzerwanie  w  PUP od  ponad  24 miesięcy  lub  długotrwale  korzystające  z  pomocy  społecznej) . Osoby  te  już  wkrótce  zakończą  program  projektu czyli  spotkania  grupowe  z  doradcą  zawodowym,   warsztaty  readaptacyjne z  psychologiem  oraz  warsztaty  aktywnego  poszukiwania  pracy i rozpoczną wybrane przez siebie szkolenia.
    W  listopadzie  rozpoczynają  się  szkolenia  tj.: „ Opiekunka   dzieci  i  osób  starszych”, „Nowoczesny  sprzedawca”  oraz „ Kierowca  wózków  jezdniowych”. Zakończenie szkoleń planowane jest na grudzień…
    powrót