Ostatnie szkolenia!!!

Projekt „Praca TAK-Twoją drogą do pracy” już prawie na finiszu….

Zakończyły się ostatnie szkolenia zorganizowane przez Centrum Wsparcia Kolping-Praca w Chełmku.
07.12.2007 wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia” Kierowca wózków jezdniowych” 12 osobom( 9 panów i 3 panie!) ; 10.12.2007 - 14 pań ukończyło szkolenie „Opiekunka dzieci i osób starszych" , natomiast 13.12.2007 wręczono zaświadczenia 11 beneficjentkom  , które ukończyły szkolenie „Nowoczesny Sprzedawca”.

Całą ścieżkę projektu „Praca TAK-Twoją drogą do pracy”, czyli spotkania grupowe
z doradcą, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty readaptacyjne oraz szkolenia zawodowe przeszło 69osób! (w założeniu projektu była to liczba-60! ).


    powrót