Informację z Chełmka


Rekrutacja w ramach projektu „Praca Tak-Twoja drogą do pracy” w Centrum Wsparcia Kolping Praca w Chełmku - zakończona!

Do projektu zrekrutowane zostały 92 osobyb(w tym: 56 osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy od ponad 24 miesiące i 36 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej).  
Z  udziału w projekcie zrezygnowało18 beneficjentów, natomiast 69 przeszło całą ścieżkę wsparcia, czyli spotkania grupowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym(wydano 81 zaświadczeń ukończenia warsztatów) a także warsztaty readaptacyjne z psychologiem (67 wydanych zaświadczeń). Z poradnictwa prawnego, w ramach projektu, skorzystało 30 osób, natomiast z pośrednictwa pracy- 92 osoby (w ramach projektu).


Zorganizowane zostały następujące szkolenia zawodowe:

1. Księgowość Komputerowa- zakończyło 5
2. Podstawy obsługi komputera- zakończyło 1
3. Obsługa Biura z Elementami Kadr i Płac- zakończyło 4
4. Kierowca Wózków Jezdniowych (3 edycje) – zakończyło: 1+3+12 =16
5. Sprzedawca z Elementami Księgowości (2 edycje ) – zakończyło: 5+3 = 8
6. Opiekunka Dzieci i Osób Starszych- zakończyło 14
7. Opiekunka dzieci i osób starszych z elementami języka angielskiego – zakończyło 5
8. Nowoczesny Sprzedawca- zakończyło 11
9. Florysta-Designer samodzielny kreator i realizator kompleksowych dekoracji kwiatowych z obsługą kasy fiskalnej i komputera- zakończyło 5


Do końca trwania projektu, wszyscy odwiedzający nasze Centrum beneficjenci w dalszym ciągu mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, doradztwa prawnego i pośrednictwa pracy. ZAPRASZAMY!


    powrót