Podsumowanie projektu w Wadowicach

    Czas szybko płynie. Jeszcze niedawno przygotowaliśmy promocję na rozpoczęcie projektu „Praca- Tak- twoją drogą do pracy”, a już nadszedł czas podsumowania realizacji projektu. W okresie od 01.01.2007 do 31.01.2008 Centrum Wsparcia „Kolping- Praca” nawiązało bliską współpracę z Urzędem Pracy w Wadowicach i Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu wadowickiego, co zaowocowało dużym zainteresowaniem projektem wśród potencjalnych beneficjentów. Uczestnikami projektu były osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy nieprzerwanie przez 24 miesiące lub długotrwale korzystające  z pomocy opieki społecznej.


Projekt w liczbach


• 14 osób, które zakończyły udział w projekcie znalazło zatrudnienie.
•  Udział w projekcie zakończyło 59 osób ( 49 kobiet i 10 mężczyzn ukończyło szkolenie zawodowe)
• 12 osób zdobyło doświadczenie zawodowe w ramach wolontariatu jako asystent pośrednika pracy i doradcy zawodowego
• 42 osoby skorzystały z doradztwa prawnego;
• 47 osób odwiedziło doradcę psychologicznego
• 67 osób wzięło udział w spotkaniach z doradcą zawodowym;


Szkolenia zawodowe cieszyły się dużym powodzeniem. W ramach projektu zrealizowano kursy:

- „Technika komputerowa- obsługa komputera i urządzeń biurowych”
- „Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych”
- „Opiekun osób starszych i dzieci z elementami psychologii, pedagogiki i higieny”
- „Kurs dokształcający- przewóz rzeczy, część dodatkowa”
- „Kurs dokształcający- przewóz osób, część dodatkowa”
- „Warsztat profesjonalnego handlowca”
-„Pracownik kadrowo płacowy”
-„Kierowca wózków jezdniowych”

 


    powrót