Bieżanowskie Centrum współpracuje z urzędami pracy w Niepołomicach i Wieliczce

Centrum Wsparcia „Kolping – Praca” w Krakowie wystąpiło do Powiatowego Urzędu Pracy  w Wieliczce i Niepołomicach z propozycją nawiązania współpracy w ramach projektu „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”. Współpraca miałaby na celu przeszkolenie części osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Wieliczka i Niepołomice, a przez to podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i poziomu samooceny, poprawę umiejętności pisania CV i listów motywacyjnych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. W ten sposób chcielibyśmy pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem  w znalezieniu pracy....

      Gmina Wieliczka boryka się z problemem wysokiego bezrobocia, tylko osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jest ok. 1200. Ze względu na bliską odległość Wieliczki i Nowego Bieżanowa, gdzie ma siedzibę nasze Centrum, część osób bezrobotnych 
z tej gminy mogłaby wziąć udział w naszym projekcie.

     W spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 1 marca w siedzibie Urzędu Pracy w Wieliczce pracownicy Urząd Pracy zadeklarowali chęć pomocy w promocji projektu (poprzez wywieszenie plakatów, rozdawanie ulotek i informowanie o projekcie), w zorganizowaniu spotkania  z osobami bezrobotnymi,  w znalezieniu firm szkoleniowych na terenie Wieliczki, a także w zachęceniu pracodawców  do zatrudnienia przeszkolonych przez nas osób.

      Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała zorganizowaniem w dniu 21 marca spotkania informacyjnego o projekcie z osobami długotrwale bezrobotnymi. Wzięło w nim udział 30 osób bezrobotnych. Zainteresowanie projektem było duże, wstępnie 28 osób wyraziło chęć uczestniczenia  w nim.

      W dniu 13 marca odbyło się spotkanie organizacyjne pracowników projektu z pracownikami Urzędu Pracy w Niepołomicach. Urząd ten również wyraził chęć współpracy z naszym Centrum  w realizacji projektu. Ze względu na nieco większą odległość pomiędzy Nowym Bieżanowem,  a Niepołomicami ustaliliśmy, że zajęcia z doradcą zawodowym odbywały się będą w Niepołomicach. Postaramy się również, by kursy zawodowe i komputerowe odbywały się na miejscu. Obawiamy się bowiem, że w przeciwnym przypadku, znaczna część osób zainteresowanych projektem z niego zrezygnuje.

      Liczymy, że w ramach naszej współpracy uda się nam przeszkolić 20 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce i 20 osób zarejestrowanych  w Niepołomicach. Mamy nadzieję, że uda nam się również pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem  w znalezieniu pracy na terenie Krakowa, Wieliczki lub Niepołomic. Jednocześnie wierzymy, że udało nam się nawiązać współpracę nie tylko przy projekcie „Praca TAK – Twoją drogą do pracy”, ale że będzie to wstęp do szerokiej współpracy w przyszłości – również przy innych projektach. 

Marta Dobrowolska
Kraków, 29.03.2007r.


    powrót