Bp Jan Zając z wizytą w Centrum w Nowym Bieżanowie

   16 marca 2007 r. Centrum Wsparcia Kolping-Praca  w Krakowie- Nowym Bieżanowie odwiedził ksiądz biskup Jan Zając. Wizyta odbyła się w ramach wizytacji kanonicznej przeprowadzanej w Parafii Najświętszej Rodziny.
    Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnej Rodziny Kolpinga, pracownicy Centrum oraz pracownicy biblioteki parafialnej, rozpoczęło się wspólną modlitwą. Następnie pracownicy Centrum przedstawili cele, zadania i działania realizowane przez tę placówkę. Także te najbardziej aktualne, dotyczące  dwóch projektów  finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: „ Praca TAK- Twoją drogą do pracy” i „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”. Podkreślano, że wszystkie działania realizowane w Centrum, zarówno poradnictwo psychologiczne i zawodowe, jak i szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy, są skuteczna pomocą dla osób długotrwale bezrobotnych. Znalezienie dla nich odpowiedniego zatrudnienia  - to główna misja wszelkich działań Centrum.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele nowobieżanowskiej Rodziny Kolpinga mówiąc o historii powstania swej parafialnej wspólnoty nie omieszkali wspomnieć o duszpasterstwie ludzi pracy, którego idea była motorem powstania stowarzyszenia i jego pierwszych działalna początku lat dziewięćdziesiątych.
Na zakończenie spotkania ks. Biskup udzielił wszystkim obecnym swego błogosławieństwa.