Artykuły prasowe


 Wydanie          Data Wydania                   Artykuł

 
 Niedziela                       23.09.2007              Kolping pomaga bezrobotnym

 Głos Podbeskidzia      5/2007                      Kursy w wadowickim Kolpingu

 Gazeta Krakowska     04.2007                   Teraz Polka

 Echo Chełmka             4/2007                      Nowe kursy

 Echo Chełmka             4/2007                      Twoja droga do pracy

 RDN Małopolska         04.2007 
 
 Przełom                         28.03.2007              Kolping nie daje pracy na tacy

 Dziennik Polski            03.2007                   Szansa na pracę?

 Gazeta Krakowska     23.03.2007              Italia wchłania panie

 Echo Chełmka             2/2007                       Nadzieja dla wielu

 Gazeta Krakowska    10-11.02.2007          Kolping pomaga im na rynku pracy

 Radio Eska                   02. 2007 

 Dziennik Polski            26.02.2007               Warsztaty szukania pracy

 Gazeta Krakowska     01.02.2007               Droga do pracy

 Przełom                         31.01.2007               Darmowe szkolenia