Rozmowa kwalifikacyjna


Informacje związane z rozmową kwalifikacyjną  

Informacje ogólne :
* Bądź punktualny.
* Zabierz ze sobą stosowne dokumenty - będziesz mógł uwiarygodnić przekazywane informacje, a dodatkowo udowodnić, że jesteś dobrze przygotowany. Zawsze trzeba posiadać swoje CV - jeżeli zapiszesz pracodawcy dane na skrawku papieru z pewnością je zgubi lub nie potraktuje Cię poważnie.
* Przed spotkaniem zbierz jak najwięcej informacji o firmie. Jest to dobrze widziane, jeżeli kandydat jest zorientowany w działalności firmy.
* Jeżeli masz wskazaną konkretną osobę w firmie do kontaktu, musisz do niej dotrzeć osobiście. Jeżeli kontaktujesz się z firmą, staraj się dotrzeć do jej przedstawiciela. 

 

 W czasie procesu rekrutacji możesz spotkać się z wielostopniowymi rozmowami kwalifikacyjnymi oraz z:
* testami psychologicznymi (np.: mierzącymi poziom inteligencji, określającymi osobowość, preferencje zawodowe, indywidualne uzdolnienia, itp.)
* próbkami umiejętności (np.: obsługa komputera, poziom znajomości języka obcego),
* próbkami pracy (rozwiązanie jakiegoś wskazanego problemu)
* zadaniami symulacyjnymi (różnego rodzaju zainscenizowane sytuacje i problemy do rozwiązania, często o charakterze grupowym)
* zbieraniem informacji na temat kandydata w postaci referencji i rekomendacji od poprzednich pracodawców
* badaniami grafologicznymi.

 

Autoprezentacja :
Autoprezentacja to nic innego, jak przedstawienie samego siebie. Należy jednak pamiętać o kilku żelaznych zasadach:

* kieruj się zawsze zasadą atutu - mów jedynie o swoich mocnych stronach. Nie przechwalaj się jednak, lecz udzielaj rzeczowych informacji
* w przypadku, gdy pracodawca znajdzie Twoje słabe strony, staraj się wykazać, że zdajesz sobie z nich sprawę i pracujesz nad sobą (np.: znam angielski na poziomie podstawowym, ale uczęszczam na intensywny kurs językowy)
* nigdy nie udzielaj fałszywych informacji i nie zaprzeczaj faktom; jeżeli pracodawca uzna, że kłamiesz, zostaniesz odrzucony jako osoba niewiarygodna bez względu na to, jakie posiadasz inne zalety
* staraj się pozyskać sympatię osoby, z którą rozmawiasz; zachowuj się w sposób naturalny, lecz uprzejmy, pogodny i taktowny; wyeliminuj ze swojego zachowania wszelką nonszalancję, zawsze pamiętaj o zasadach dobrego wychowania.

 

Wygląd zewnętrzny:
Do wyglądu zewnętrznego zaliczyć można: ubiór, dodatki (np.: teczka, torba, biżuteria, itp.), makijaż i fryzurę. Należy we wszystkim zachować umiar. Ubranie musi być czyste i schludne, adekwatne do miejsca i stanowiska o jakie się starasz.

 

Magia słów - co i jak mówić:
* przemyśl dobrze swoje mocne i słabe strony byś był świadom własnych możliwości i ograniczeń - będzie Ci łatwiej udzielać trafnych odpowiedzi na pytania pracodawcy
* dobrze zapoznaj się z treścią własnego CV i listu motywacyjnego, by pracodawca nie zaskoczył Cię pytaniem dotyczącym informacji zawartych w tych dokumentach, a także byś swobodnie mógł opowiadać o sobie
* przedstaw się (jako pierwsze wymień imię, potem nazwisko)
* jeżeli rozmówca poda Ci rękę na przywitanie, uściśnij ją - nigdy pierwszy nie wyciągaj ręki
* usiądź, gdy otrzymasz zaproszenie. Jeżeli jest więcej niż jedno krzesło, staraj się wybrać miejsce środkowe. Nie rozpieraj się na krześle, ale nie siadaj też na brzegu
* nigdy w czasie rozmowy i przed nią nie pij alkoholu i nie pal papierosów (nawet gdy pracodawca zaproponuje Ci to)
* przygotuj sobie krótką odpowiedź na pytanie: co możesz powiedzieć o sobie? Z reguły w każdej rozmowie to pytanie pada jako pierwsze. Uwzględnij takie elementy jak: ukończona szkoła (ewentualnie uzyskany tytuł), najważniejsze doświadczenia zawodowe i umiejętności (ze względu na pracę, o jaką się ubiegasz). Jeżeli miałeś szansę przedstawienia się lub pracodawca ma już Twoje CV, nie wymieniaj ponownie swojego imienia i nazwiska oraz wieku
* nie przerywaj rozmówcy, nie wymieniaj poglądów, nie polemizuj ani nie kłóć się z pracodawcą - takie zachowanie może wyeliminować Twoją kandydaturę. Jeżeli poglądy pracodawcy ewidentnie Ci nie odpowiadają i jesteś przekonany, że nie będziesz potrafił się z nimi pogodzić, lepiej nie decyduj się na pracę u tej osoby lub przemyśl jeszcze raz swoje stanowisko. Nie łudź się jednak, nie wszyscy ludzie muszą być Twojego zdania, a trochę pokory może być bardzo przydatne.

 

Przy komunikacji słownej (werbalnej) ma znaczenie:
* precyzja wypowiedzi,
* wyczerpujące odpowiedzi na pytania,
* trzymanie się tematu,
* wypowiadanie właściwych opinii we właściwym czasie
aby sprostać tym wymaganiom, musisz:
* dobrze poznać siebie, szczególnie swoje atuty - jeżeli będziesz próbować improwizować lub na poczekaniu dokonywać analizy swoich mocnych stron, Twoje wypowiedzi wydadzą się chaotyczne.
* staraj się odpowiadać całymi zdaniami, unikaj odpowiedzi typu "tak", "nie" - prezentuj swoją kandydaturę, a nie czekaj na kolejne pytania
* nie mów zbyt głośno, ale też nie nazbyt cicho, gdyż tzw. mamrotanie pod nosem szybko zirytuje każdego słuchacza
* nigdy nie poruszaj pierwszy tematu wynagrodzenia. To pytanie powinno wyjść od pracodawcy. Staraj się unikać podawania konkretnej kwoty, a raczej zwracaj uwagę na to, że zależy Ci na podjęciu pracy w proponowanym charakterze. Jeżeli pracodawca ewidentnie zażąda podania stawki, staraj się podać kwotę odpowiednią do charakteru pracy, firmy i Twoich umiejętności (wcześniej staraj się dowiedzieć, ile zarabiają ludzie w Twojej sytuacji w podobnych firmach - ewentualne wątpliwości zaokrąglaj w dół).

 

* Przykładowe pytania najczęściej pojawiające się w czasie rozmowy rekrutacyjnej :
* Co spowodowało, że wybrał(a) Pan/Pani ten zawód (kierunek studiów)?
* Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie?
* Jakie są Pani/Pana trzy najważniejsze zalety?
* Jakie są Pani/Pana trzy największe wady?

 

Przykładowe pytania najczęściej pojawiające się w czasie rozmowy rekrutacyjnej:
* Co spowodowało, że wybrał(a) Pan/Pani ten zawód (kierunek studiów)?
* Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie?
* Jakie są Pani/Pana trzy najważniejsze zalety?
* Jakie są Pani/Pana trzy największe wady?
* Jakiego niepowodzenia ostatnio Pan/Pani doznał(a) i jakie były jego przyczyny?
* Co może Pani/Pan uznać za swój największy życiowy sukces i dlaczego?
* Jak reaguje Pani/Pan w sytuacji stresu?
* Co dla Pani/Pana oznacza słowo "sukces"?
* Jakie cechy ceni Pan/Pani u współpracowników i dlaczego?
* Czego nauczył/nauczyła się Pan/Pani w swojej poprzedniej pracy/w czasie praktyk/w szkole?
* Jakiego rodzaju działalność dostarcza Pani/Panu największej satysfakcji?
* Woli Pan/Pani pracę samodzielną czy w grupie?
* Co Panią/Pana najbardziej denerwuje?
* Jakie posiada Pan/Pani umiejętności i uzdolnienia?
* Jakie książki (filmy, przedstawienia, itp.) lubi Pan/Pani najbardziej i dlaczego?
* Jakie jest Pani/Pana hobby? Co lubi robić Pan/Pani w wolnym czasie?
* Proszę w kilku zdaniach zaprezentować swoją osobę.
* Jakie ma Pani/Pan cele i plany na przyszłość?
* Jakie były powody zmiany dotychczasowego miejsca pracy?
* Co Pani/Pan myśli o poprzednim pracodawcy?
* Dlaczego od tak długiego czasu pozostaje Pani/Pan bez pracy?
* Dlaczego chce Pani/Pan pracować w naszej firmie?
* Co Pani/Pan wie na temat naszej firmy?
* Jakie nasza firma odniesie korzyści zatrudniając Panią/Pana?
* Co będzie dla Pani/Pana największym problemem, jeśli Pan/Pani do nas dołączy?
* Ile chciałby/chciałaby Pan/Pani zarabiać?
* Od kiedy może podjąć Pan/Pani pracę w naszej firmie?
* Co Pan/Pani zrobi, jeżeli za np. dwa miesiące otrzyma Pani/Pan lepszą propozycje pracy od innej firmy?
* Jakie są Pani/Pana wyobrażenia o proponowanym stanowisku?

 

Pytania jakie można zadać pracodawcy :
* Jaki jest zakres obowiązków na danym stanowisku?
* Komu będę podlegać?
* Jakie szkolenia oferuje firma?
* Czy mogę liczyć na wsparcie ze strony firmy jeżeli będę się dalej kształcił/a?
* Jak wygląda schemat organizacyjny firmy?
* Jak dokonuje się oceny pracowniczej?
* Jakie są możliwości awansu?
* Jakie plany rozwoju ma firma?
* Jakie zmiany mogą nastąpić w firmie w ciągu najbliższych lat?

Na zakończenie upewnij się czy wszystko jest dla Ciebie zrozumiałe, jeśli nie, dopytaj o sprawy dla Ciebie nie jasne.

Życzymy powodzenia!